Nhà cung cấp tên miền đầu tiên ở Việt Nam được ủy thác bởi ICANN (đang được ủy thác).
Maprilis sẽ là nhà cung cấp tên miền đầu tiên của Việt Nam được ICANN ủy thác.
Chúng tôi mong được phục vụ cộng đồng mạng Việt Nam.
Để biết thêm chi tiết về những tên miền của Việt Nam còn có thể đăng ký
Xin vui lòng đến website www.dotVN.com
  Về việc đăng ký và sự khả dụng của những tên miền .com, .net, .org xin vui lòng bấm vào đây.
  Tìm kiếm thông tin WHOIS